Mikä on domain?

Domain eli suomeksi verkkotunnus tarkoittaa osoitetta verkossa. Domainit ovat kirjaimista ja/tai numeroista koostuvia nimiä, joiden avulla verkkoon kytkettyihin palvelimiin voidaan viitata helpommin muistettavalla tavalla kuin numeroista muodostuvilla IP-osoitteilla. Verkkotunnus muodostuu pääosasta ja päätteestä. Pääte voi olla geneerinen (gTLD) tai kansallinen (ccTLD). Geneerisiä päätteitä ovat muunmuassa com, net ja org. Suomen kansallinen pääte on fi.

Domain päätteet

Kansalliset päätteet ovat ISO 3166 -standardin mukaisia maatunnuksia. Esimerkiksi Suomen kansallinen pääte on fi ja Ruotsin se. Kansallisen päätteen alle voidaan rekisteröidä alemman tason alueita päätettä hoitavan organisaation toimesta. Suomessa kyseinen organisaatio on Viestintävirasto / Ficora.

Fi-verkkotunnus voi sisältää 2 – 63 merkkiä. Sallittuja merkkejä ovat kirjaimet a – z, numerot 0 – 9 ja väliviiva (-). Lisäksi sallittuja kansallisia merkkejä ovat å, ä ja ö -kirjaimet sekä saamen kielen merkit. Verkkotunnus ei saa alkaa tai päättyä väliviivaan. Verkkotunnuksen kolmas ja neljäs merkki eivät saa molemmat olla väliviivoja. Kansallisia merkkejä å, ä tai ö sisältävän verkkotunnuksen ACE-muodon (ASCII Compatible Encoding) kolmas ja neljäs merkki saavat kuitenkin molemmat olla väliviivoja.

Uusi Fi-verkkotunnus maksaa suoraan Viestintävirastolta ostettuna 13 €/vuosi, 36 €/kolme vuotta tai 55 €/viisi vuotta (ALV 0%). Verkkotunnukselle tulee määritellä vähintään kaksi ja enintään kymmenen erillistä nimipalvelinta. Kaikki verkkotunnukselle määritellyt nimipalvelimet on ilmoitettava hakemuksessa ja jokaisen nimipalvelimen on toimittava. Viestintäviraston järjestelmä tarkastaa automaattisesti verkkotunnushakemuksessa ilmoitettujen nimipalvelinten toimivuuden. Jos edes yksi nimipalvelin ei läpäise Viestintäviraston nimipalvelin-tarkastusta, eikä sitä korjata määräajassa (1 kuukausi), verkkotunnus raukeaa ja hakija menettää verkkotunnuksen. Maksua ei palauteta.


Geneerisiä päätteitä hallinnoi ICANN. Lista geneerisistä päätteistä:

Aero Ilmailualan yritykset
Asia Aasialaiset yritykset, yhdistykset ja yksityishenkilöt
Biz Kaupalliset yritykset
Cat Katalonialaiset kielet ja kulttuuri
Com Kaupalliset yritykset (on myös muussa käytössä)
Coop Osuuskunnat
Edu Yhdysvaltojen korkeakoulut
Gov Yhdysvaltojen hallitus
Info Tietosivustot (on myös muussa käytössä)
Int Hallitusten välisillä sopimuksilla perustetut kansainväliset organisaatiot
Jobs Työllistämissivustot
Mil Yhdysvaltojen puolustusvoimat
Mobi Kännykkäsivustot
Museum Museot
Name Yksityishenkilöt
Net Internetpalveluiden tarjoajat (on myös muussa käytössä)
Org Ei-kaupalliset organisaatiot (on myös muussa käytössä)
Pro Ammatinharjoittajat
Tel Yhteystiedot
Travel Matkailualan yritykset