Mitä prosessori, prossu tai suoritin tarkoittaa

Prosessori, suoritin tai CPU on palvelimen yksi tärkeimmistä komponenteista. Se suorittaa ohjelmien palvelimelle antamat käskyt.

Prosessori, sen teho ja prosessorien määrä, vaikuttaa kaikkeen palvelimen toimintaan. Palvelimen prosessorin kellotaajuus ilmoitetaan gigahertseinä (GHz) tai megahertseinä (MHz). Yksi gigahertsi vastaa tuhatta megahertsiä. Suorittimen nopeuteen vaikuttavat kuitenkin myös monet muut seikat, kuten esimerkiksi sen välimuisti ja arkkitehtuuri. Suoritintehoa tarvitaan paljon esimerkiksi 3D-mallinnuksessa, pakkaamisessa sekä raskaissa tietokannoissa. Tiedostopalvelimet eivät tarvitse paljon suoritintehoa.

Paljonko tarvitsen prosessoritehoa?

Kaikkien palvelinresurssien, myös prosessorien, määrä ja tehon tarve on hyvin tapauskohtaista. Jos et tiedä etukäteen tarvettasi, tai tarve saattaa helposti muuttua, kannattaa valita palvelimeksi virtualisoitu palvelin, jonka resursseja voi määrittää käyttöön riittävästi itse.

Mitä eroa on palvelinprosessorilla ja kotikoneen prosessorilla?

Palvelin prosessorit eroavat kotikoneiden prosessoreista erityisesti niiden ominaisuuksien osalta. Ne ovat usein huomattavasti kalliimpia ja valmistajat luokittavat niiden eliänkeston huomattavasti pidemmäksi, kuin tavallisilla kotikoneiden prosessoreilla. Ne ovatkin samalla tarkoitettu paremmin jatkuvaan käyttöön ja rasitukseen.

Palvelin prosessorit vaativat lisäksi myös erityisesti servereille tarkoitetut emolevyt, joten ne eivät sinänsä sovellu tai ole kannattava sijoitus tavalliseen kotikonekäyttöön.

Palvelin prosessorien valmistajia

intel prosessoriSuurimmat prosessorivalmistajat ovat Intel ja AMD, Intelin ollessa tällä hetkellä suositumpi palvelinten prosessorien osalta.

Sivuston ja ohjelmistojen toimintaan sekä nopeuteen, vaikuttavat paljon myös muut palvelimen resurssit, kuten muistin määrä. Lue myös mitä RAM-muisti tarkoittaa.